ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กแบ่งออกเป็น ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่, ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก, ด้านสังคม, ด้านภาษา โดยการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านแบ่งออกตามช่วงวัยดังนี้

เด็ก

ช่วงพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่
การพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ 4 เด็กจะเริ่มพลิกคว่ำตัว ตั้งศีรษะและหันมองสิ่งรอบๆ ตัวได้ ท่าทางการนอนของเด็ก 4 เดือนจะเหมือนท่าว่ายน้ำมีการกางแขนกางขา และยังเริ่มมีการใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆ แต่ยังไม่คล่องมาก ช่วง 10 เดือนสามารถนั่งได้ คลานขึ้นบันไดหรือยืนเกาะเก้าอี้ได้

ช่วงพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
การพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ 9 เด็กจะมีพัฒนาการที่เด่นชัดในการใช้มือหยิบจับคลาน ปีนป่าย และเริ่มปรบมือเป็น พ่อแม่ต้องระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษเพราะลูกน้อยจะค่อนข้างมือไวหยิบฉวยสิ่งต่างๆ ที่สนใจ ช่วง 10 เดือนสามารถหยิบจับและบีบสิ่งของได้มั่นคงขึ้น

ช่วงพัฒนาการด้านสังคม
การพัฒนาการด้านสังคมจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ 2 เด็กจะเริ่มมองคนส่งสายตา ส่งยิ้มให้เริ่มเเสดงสีหน้า แสดงออกเมื่อได้ยินเสียง พอเข้าเดือนที่ 4 เริ่มแสดงสีหน้าดีใจเมื่อเห็นพ่อแม่หรือคนเลี้ยง พอเข้าเดือนที่ 9 จะเริ่มเล่นกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงแบบง่ายๆ ได้ เข้าเดือนที่ 10 สามารถสั่นหัว หรือโบกมือสื่อสารได้แสดงความพอใจ ไม่พอใจได้อย่างชัดเจน

ช่วงพัฒนาการด้านภาษา
การพัฒนาการด้านภาษาจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ 9 เริ่มเรียกพ่อกับแม่ได้ด้วย คำซ้ำๆ ว่า “มามา” “ปาปา” และสามารถพูดความต้องการของตัวเองได้บางอย่างเช่นเมื่อหิวจะพูดว่านม พอช่วงเดือนที่ 10 เริ่มพูดตามผู้ใหญ่ได้